Raport bieżący 201 - WANCI za 10 09 2019 r. - AgioFunds