Raport bieżący 201 – WANCI za 06 10 2020 r. - AgioFunds