Raport bieżący 201 – WANCI za 03.10.2022 - AgioFunds