Raport bieżący 200 – WANCI za 30.09.2022 - AgioFunds