Raport bieżący 200 – WANCI za 29 09 2020 r. - AgioFunds