Raport bieżący 200 – WANCI za 10.10.2022 - AgioFunds