Raport bieżący 200 – WANCI za 06.10.2021 - AgioFunds