Raport bieżący 20 – WANCI za 29 01 2021 r. - AgioFunds