Raport bieżący 20 – WANCI za 28 01 2020 r. - AgioFunds