Raport bieżący 20 – WANCI za 26.01.2022 - AgioFunds