Raport bieżący 20 – WANCI za 24.01.2022 - AgioFunds