Raport bieżący 20 - WANCI za 23 01 2019 r. - AgioFunds