Raport bieżący 20 - WANCI za 13 12 2018 r. - AgioFunds