Raport bieżący 20 – WANCI za 11 02 2020 r. - AgioFunds