Raport bieżący 20 – WANCI za 10.12.2021 - AgioFunds