Raport bieżący 20 – informacja o dokonaniu przydziału CI serii A - AgioFunds