Raport bieżący 2 – załącznik: komunikat aktualizujący - AgioFunds