Raport bieżący 2 – WANCI za 05 01 2021 r. - AgioFunds