Raport bieżący 2 – WANCI za 04.01.2022 - AgioFunds