Raport bieżący 2 – WANCI za 03.01.2022 - AgioFunds