Raport bieżący 2 – WANCI za 03 01 2020 r. - AgioFunds