Raport bieżący 2 – Suplement 2 do Prospektu Beta ETF TBSP PFIZ - AgioFunds