Raport bieżący 2 – rezygnacja osoby zarządzającej - AgioFunds