Raport bieżący 2 – publikacja komunikatu aktualizującego - AgioFunds