Raport bieżący 2 - powołanie osób zarządzających funduszem - AgioFunds