Raport bieżący 2 - informacja o ostatecznie ustalonej liczbie oferowanych Certyfikatów serii A - AgioFunds