Raport bieżący 2 – informacja o ostatecznie ustalonej liczbie oferowanych Certyfikatów serii A - AgioFunds