Raport bieżący 2 – przystąpienie do ESPI - AgioFunds