Raport bieżący 199 – WANCI za 28 09 2020 r. - AgioFunds