Raport bieżący 198 – WANCI za 11 09 2020 r. - AgioFunds