Raport bieżący 198 – WANCI za 06.10.2022 - AgioFunds