Raport bieżący 198 – WANCI za 04.10.2021 - AgioFunds