Raport bieżący 197 – WANCI za 24 09 2020 r. - AgioFunds