Raport bieżący 197 - WANCI za 05 09 2019 r. - AgioFunds