Raport bieżący 196 – WANCI za 23.09.2021 - AgioFunds