Raport bieżący 196 – WANCI za 21.09.2022 - AgioFunds