Raport bieżący 196 – WANCI za 04.10.2022 - AgioFunds