Raport bieżący 196 – WANCI za 01.10.2021 - AgioFunds