Raport bieżący 195 – WANCI za 30.09.2021 - AgioFunds