Raport bieżący 195 – WANCI za 28 09 2020 r. - AgioFunds