Raport bieżący 195– WANCI za 22.09.2021 - AgioFunds