Raport bieżący 195 – WANCI za 22 09 2020 r. - AgioFunds