Raport bieżący 195 – WANCI za 08 09 2020 r. - AgioFunds