Raport bieżący 195 – WANCI za 04.10.2022 - AgioFunds