Raport bieżący 195 – WANCI za 04.10.2021 - AgioFunds