Raport bieżący 195 - WANCI za 04 09 2019 r. - AgioFunds