Raport bieżący 195 – WANCI za 01.10.2021 - AgioFunds