Raport bieżący 194 – WANCI za 29.09.2021 - AgioFunds