Raport bieżący 194 – WANCI za 15 09 2020 r. - AgioFunds