Raport bieżący 194 – WANCI za 03.10.2022 - AgioFunds